TERMENII SI CONDITIILE

 

1.1. Prezentul document conținând termenii și condițiile aplicabile cumpărătorilor de bilet/participant in cadrul conferinței (denumit în continuare „Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate accesa Site-ul, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul acestuia. Termenii și Condițiile reprezintă contractul încheiat de dumneavoastră cu administratorul site-ului, vă rugăm să citiți integral acest document înainte de a utiliza serviciile furnizate de asociația noastră.

1.2. Utilizatorii înțeleg și acceptă că utilizarea Serviciului, cumpărarea unui bilet pe Site, precum și accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor.

1.3. În înțelesul Termenilor și Condițiilor, termenii următori înseamnă:

 1. a) „Administratorul Site-ului” înseamnă Asociația Agora 2013 – Filiala Dubova, cu sediul în sat Dubova, com. Dubova, cam. 2, nr. cadastral 52559, jud. Mehedinți;
 2. b) „Site” sau „events.consulting-nc.ro” înseamnă website-ul www.events.consulting-nc.ro;
 3. c) „Utilizatorul” înseamnă orice persoană care accesează Site-ul sau care utilizează în orice modalitate orice Serviciu furnizat prin intermediul Site-ului;
 4. Mod funcționare

2.1. Events.consulting-nc.ro este o platformă de ticketing online (oferind utilizatorilor servicii de intermediere independente). Comenzile efectuate pe site-ul www.events.consulting-nc.ro  sunt confirmate printr-un e-mail de înregistrare primit după finalizarea comenzii. Biletele comandate sunt trimise în format PDF prin e-mail după finalizarea comenzii.

2.2. În urma finalizării cu succes a unei comenzi online, utilizatorul cumpărător primește pe adresa de mail furnizată biletele cumpărate (de exemplu dacă a cumpărat 4 bilete, primește un fișier.pdf cu 4 bilete), pe care apoi le poate printa pentru a le prezenta la intrarea în locul de desfășurare a evenimentului. Alternativ, utilizatorul cumpărător poate prezenta biletele direct pe ecranul smartphone-ului, variantă pe care o recomandăm. Accesul la evenimentul pentru care s-au achiziționat bilete online se face în baza biletului.

2.3. Administratorul Site-ului vă poate trimite ulterior prin SMS sau e-mail oferte promoționale pentru alte evenimente organizate sau care ar putea să vă intereseze. Scopul acestor mesaje este de fidelizarea clienților.

2.4 După redirecționarea către procesatorul de plată, utilizatorii au la dispoziție maxim 10 minute pentru a plăti comanda, altfel aceasta va expira, iar locurile selectate pot fi ocupate între timp de către alt client.

 1. Relații cu clienții

3.1. E-mail-ul secretariat@consulting-nc.ro, la care ne puteți contacta, este utilizat exclusiv pentru comunicarea ofertelor promoționale si acordarea de suport in vederea achiziționării tichetelor. Colegii noștri iau biletele pe rând pe măsura ce le sunt alocate si va răspund in ordinea acestora. Uneori, datorita numărului mare de cereri, primirea unui răspuns poate dura pana la 48 de ore sau mai mult, in funcție de complexitatea solicitării. Va asiguram ca toți clienții sunt in mod egal la fel de importanți pentru noi si ca depunem toate eforturile pentru a va răspunde cat mai repede si a va oferi servicii de calitate.

3.2. Toata comunicarea cu clienții noștri se realizează doar in scris pentru a putea urmări discuțiile si a putea rezolva cat mai eficient, rapid si cu atenție solicitările voastre. Va încurajam sa folosiți adresa de mai sus si va mulțumim pentru înțelegere.

 1. Modalități de plata

Pentru cumpărarea de bilete, Administratorul Site-ului accepta următoarea modalitate de plata:

Plata cu cardul

Plățile prin intermediul cardurilor de debit sau credit sunt procesate de către www.netopia-payments.com, partenerul Administratorului Site-ului în procesarea acestor plăti. Comunicația cu procesatorii se face prin intermediul unei conexiuni securizate SSL, datele transmise fiind criptate. Toate informațiile privind cardul vor fi prelucrate exclusiv de către procesatorul de plăti.

Prin menținerea activă a opțiunii Activează opțiunea plăți rapide, prezentă în formularul de plată online pus la dispoziția Administratorului Site-ului de către procesatorul de plăți, utilizatorul își dă acceptul pentru activarea serviciului prin care se vor putea efectua ulterior plăți online doar prin introducerea codului de securitate CVC2/CVV.

 1. Returnarea contravalorii biletelor

ATENTIE: Administratorul Site-ului va putea returna prețul biletului doar in caz de anulare a evenimentului.

In caz ca optați pentru returnarea contravalorii biletelor in cont bancar, in cazul in care evenimentul a fost anulat din motive care țin de Administratorul Site-ului, va rugam sa ne oferiți un IBAN din Romania (RO .. ). Administratorul Site-ului nu va returna contravaloarea biletelor in conturi înregistrate la bănci din alte tari sau in conturi de Revolut.

Achiziționarea de biletele la evenimente este exceptată de la aplicarea dreptului de retragere reglementat de DIRECTIVA 2011/83/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

 1. Revânzarea biletelor. Aplicabilitatea Termenelor și condițiilor organizatorului.

6.1. Revânzarea biletelor cumpărate prin intermediul events.consulting-nc.ro este interzisa sau restricționata de anumiți organizatori.

6.2. Organizatorii care au interzis sau restricționat în orice mod revânzarea biletelor își rezervă dreptul de a anula, personal sau prin intermediul Administratorului Site-ului, toate și orice bilete oferite spre vânzare de cumpărătorii acestora, inclusiv pe site-uri de comerț electronic/marketplace, precum și dreptul de a refuza accesul la eveniment deținătorilor unor bilete revândute, urmând să vă comunice măsura dispusă și să vă returneze sumele plătite pe biletele anulate. Vă rugăm să aveți în vedere că în anumite situații, anularea biletelor va fi dispusă doar dacă prețul de revânzare al acestora este diferit de cel înscris pe acestea (prețul plătit de dumneavoastră). În toate cazurile, este recomandat să contactați organizatorul evenimentului pentru a fi informat complet și corect cu privire la restricțiile aplicabile revânzării biletului.

6.3. Administratorul Site-ului nu își asumă în niciun caz răspunderea pentru valabilitatea biletelor achiziționate de pe alte site-uri decât prezentul. În acest sens, atragem atenția Utilizatorilor că prin achiziționarea de bilete la un eveniment prin alte mijloace decât cele oficiale comunicate public de organizatori, se expun riscului de a achiziționa bilete contrafăcute (de exemplu, dar fără a se limita la biletele multiplicate, revândute mai multor cumpărători succesiv) pentru care nici Administratorul Site-ului, nici organizatorul nu va despăgubi în nicio situație Utilizatorii cărora le va fi restricționat accesul la eveniment în baza unor astfel de bilete.

6.4. Suplimentar celor de mai sus, vă rugăm să aveți în vedere că serviciul de agrement (evenimentul de orice fel pentru care ați achiziționat bilet) este în întregime supus Termenelor și condițiilor Administratorului Site-ului.

 1. Protecția împotriva scripturilor automate de cumpărare a biletelor

Administratorul Site-ului nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea achiziționării de bilete de către Utilizatorii blocați de sistemul events.consulting-nc.ro din cauza asocierii acestora cu potențiali roboți sau din cauza suspiciunii folosirii de scripturi automate pentru cumpărarea biletelor. În acest sens, atragem atenția Utilizatorilor cu privire la faptul că sistemul events.consulting-nc.ro are încorporate detectoare automate de roboți/bots (sau scripturi similare de browser) care cumpără bilete prin procedee automate sau semi-automate. Aceste detectoare pot bloca tranzacția Utilizatorilor dacă observă un comportament similar, procedeul software fiind unul automat. În aceste situații biletele nu vor fi emise, iar tranzacția nu va fi finalizată cu succes.

 1. Protecția împotriva fraudării sistemului

Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a anula biletele pentru care există suspiciunea că au fost obținute prin fraudarea sistemului informatic.

 

 1. Nota de informare privind protecția datelor personale

9.1. Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra in condiții de siguranța si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatori. Va informam ca datele personale pe care utilizatorii le furnizează administratorului site-ului sunt prelucrate in scopul oferirii in condiții optime a serviciilor de intermediere a vânzării de bilete la evenimente, de administrare a comenzilor formulate de utilizatori, de emitere bilet și a serviciilor conexe acestora, precum și în scopuri de marketing direct.

9.2. Fiecare utilizator, la opțiunea sa proprie, furnizează unele dintre datele sale personale pentru a beneficia de serviciul oferit de către Administratorul Site-ului. Refuzul furnizării anumitor date poate conduce la imposibilitatea accesării anumitor servicii prin intermediul Site-ului.

9.3. Datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite partenerilor contractuali ai Asociației Agora 2013-Filiala Dubova si N&C Consulting SRL implicați în furnizarea serviciilor noastre, precum furnizori de servicii de curierat, de contabilitate, procesatori de plăti.

9.4. Conform Regulamentului general privind protecția datelor, fiecare utilizator beneficiază de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justiției.

9.5. In atenția clienților VIP: numele, telefonul si adresa dvs. de e-mail vor fi comunicate localului pentru a va putea tine la curent cu rezervarea dvs. In caz ca observați ca sunt folosite abuziv (in alte scopuri), va rugam sa ne contactați. Va mulțumim.

9.7. Administratorul Site-ului prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor cu respectarea Politicii de confidențialitate, care face parte integrantă din prezentele Termene și condiții.

 1. Limitarea răspunderii

10.1. Administratorul Site-ului are dreptul sa modifice datele de desfășurare a evenimentului, noile informații fiind anunțate prin mijloace de comunicare specifice.

10.2. Administratorul Site-ului nu răspunde pentru nicio pretenție în legătură cu: intensitatea sau calitatea sunetului, vizibilitatea, aranjarea meselor în local, stelistul ales, serviciile de curățenie, alimentație, pază, garderobă, baruri, dar fără a se limita la acestea.

10.3. Administratorul Site-ului nu răspunde sub nicio formă, în nicio măsură și nu poartă niciun fel de responsabilitate pentru serviciul de procesare a plăților cu cardul. Administratorul Site-ului nu este responsabil pentru niciun fel de eroare și/sau fraudă decurgând din, sau în legătură cu acest serviciu. Totuși, deși serviciile de plată sunt oferite și dirijate in totalitate și in mod independent de către furnizorii nostru, Administratorul Site-ului va întreprinde toate măsurile rezonabile pentru a limita pe cât posibil riscul apariției acestor erori și/sau fraude.

10.4. In măsura maxima permisa de lege, Administratorul Site-ului nu își asuma obligația si nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Site-ului, indiferent daca acesta este creat de Administratorul Site-ului, este publicat in Site de partenerii săi contractuali sau la cererea acestora sau este oferit de către organizatorii de evenimente pentru a fi publicat pe Site (denumit in continuare “Conținutul Site-ului”). Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea si încrederea in Site si va încerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil.

10.5. In măsura maxima permisa de lege, Administratorul Site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru Conținutul Site-ului si, in măsura maxima permisa de lege, nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți, secvențe, modul al Conținutului Site-ului sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronata a oricăror prevederi ale Conținutului Site-ului.

10.6. Utilizatorii înțeleg si accepta ca furnizarea serviciului events.consulting-nc.ro poate fi afectata de anumite condiții obiective, precum si ca orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului „așa cum sunt”, „așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. Utilizatorii înțeleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere in eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori in funcționarea Site-ului, in situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori in furnizarea serviciului, precum si in orice situație in care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natura tehnica din cele menționate mai sus se datorează in mod direct si exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.

10.7. Administratorul Site-ului nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea achiziționării de bilete de către Utilizatorii blocați de sistemul events.consulting-nc.ro din cauza asocierii acestora cu potențiali roboți sau din cauza suspiciunii folosirii de scripturi automate pentru cumpărarea biletelor. În acest sens, Utilizatorii înțeleg și acceptă că sistemul events.consulting-nc.ro are încorporate detectoare automate de roboți/bots (sau scripturi similare de browser) care cumpără bilete prin procedee automate sau semi-automate. Aceste detectoare pot bloca tranzacția Utilizatorilor dacă observă un comportament similar, procedeul software fiind unul automat. În aceste situație, Utilizatorii înțeleg și acceptă că biletele nu vor fi emise, iar tranzacția nu va fi finalizată cu succes.

10.8. In cazurile de forța majora si caz fortuit, Administratorul Site-ului si/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele si reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forța majora includ, dar nu se limitează la acestea: erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa conexiunii la internet, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva, pandemii, epidemii etc.

10.9. In mod expres, Utilizatorii înțeleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit in măsura maxima permisa de lege de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, daune morale, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, atingeri aduse onoarei si reputației, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea serviciului sau orice alt aspect in legătura cu serviciul precum si din utilizarea Conținutului Site-ului in orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

 1. Factura fiscală persoane juridice

11.1. Pentru comenzile efectuate in numele unei entități juridice se pot emite facturi fiscale.

11.2. Solicitarea trebuie sa conțină toate datele complete si corecte: numărul de comanda sau numele pe care s-a efectuat comanda si datele de facturare complete (nume societate, CUI, Nr. Registrul Comerțului, Sediu Social, Cont bancar, banca la care este deschis contul, delegat).

11.3. Factura pentru prețul biletului nu este emisa de events.consulting-nc.ro, ci de către organizatorul evenimentului in numele căruia noi vindem bilete. Cererea ta ajunge pe mail direct la organizator.