Regulament concurs

 

  1. Organizatorul concursului

Organizatorul concursului este Asociația Agora 2013 – Filiala Dubova cu sediul social in sat Dubova, comuna Dubova, cam. 2,  Jud. Mehedinți. Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

  1. Durata și locul de desfăşurare al concursului

Concursul este organizat şi se va desfășura in perioada 21/09/2023 – 29/09/2023 pe pagina de Facebook Asociatia Agora 2013 Filiala Dubova.

  1. Condiții de participare și de eligibilitate

Poate participa la acest concurs orice persoană juridică sau persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.

  1. Mecanismul concursului

Pentru a participa la concurs participanţii trebuie:

– să deţină un cont de utilizator pe site-ul facebook.com

– să acceseze pagina concursului Asociatia Agora 2013 Filiala Dubova

– să lase un comentariu cu o temă de interes personal;.

Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit în raport cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

  1. Premii

În cadrul acestui concurs vor fi desemnați 3 câștigători, premiile acordate constând într-un număr de 3 bilete de acces Business la “Conferința de Dezvoltare & Performanță pentru Antreprenori. ” Valoarea totală a premiilor fiind de 1.500 lei.

În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte. În schimb este permisă cedarea premiului câştigat către un terț. Numele acestor terţi vor fi comunicaţi către organizator de către câștigător.

Câștigătorul va fi contactat de către organizator prin mesaj privat pe contul acestuia de Facebook.

In situaţia în care câștigătorul nu poate fi contactat, se va reface extragerea si va fi oferit premiul unei alte persoane.

  1. Modalitatea de desemnare a câștigătorilor

Câștigătorii vor fi desemnați aleatoriu prin tragere la sorți prin intermediul platformei Facebook “comment picker” dintre toți participanții eligibili înregistrați în data de 29/10/2023.

Rezultatele extragerilor vor fi publicate pe pagina de Facebook a organizatorului.

Câștigătorii vor fi contactați pe Facebook de către organizator pentru acordarea premiilor.

  1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privier la:

– Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;

Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.

Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

8 Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din aceasta acţiune.

9 Alte Clauze

Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.